Visa Canada

  • Visa Canada

Quy trình nộp đơn xin thị thực du học Canada có thể đơn giản, tiện ích hơn nếu bạn nộp hồ sơ

online thay cho nộp bằng văn bản giấy. Hiện tại chính phủ Canada cấp xét thị thực du học cho

công dân Việt Nam theo 2 chương trình như sau:

Thị thực chương trình SDS

Visa SDS còn gọi là diện ưu tiên trực tiếp dành cho sinh viên muốn đăng ký nhập học vào một

trường cao đẳng hoặc đại học có tên trong danh sách niêm yết của chính phủ Canada cho phép

tuyển sinh quốc tế. Du học Canada với chương trình SDS, sinh viên không cần phải chứng minh

tài chính, điều kiện chỉ cần:

– Tiếng Anh IELTS 6.0 đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

– Thư chấp nhận học của một trường cao đẳng hoặc đại học ở Canada.

– Thanh toán học phí, chi phí ăn ở trong năm học đầu tiên.

– Trình bày kế hoạch học tập sắp tới ở Canada.

– Giấy tờ chứng minh quá trình học tập hoặc làm việc trong 2 năm gần nhất.

Để lại bình luận nhé