Trại Hè Mỹ

Trại Hè tại California

ELC Camp tại Đại học UCLA và UCSB (học sinh 11 – 17 tuổi)

EC Camp tại Đại học UCLA (học sinh 10 – 17 tuổi)

Tamwood Camp tại Los Angeles và San Francisco (học sinh 13 – 17 tuổi)

LSI Camp tại San Diego và San Francisco (học sinh 12 – 17 tuổi)

GEOS Languages Plus tại Los Angeles (học sinh, sinh viên 16 – 21 tuổi)

Sprachcaffe Camp tại Los Angeles (học sinh, sinh viên 14 – 21 tuổi)

Kaplan International Camp tại San Diego (học sinh 14 – 17 tuổi)

ELS English Camp tại Đại học Pepperdine (học sinh 10 – 16 tuổi)

FLS Camp tại Citrus College (học sinh 7 – 21 tuổi)

St Giles Camp tại Los Angeles (học sinh 10 – 17 tuổi)

Trại Hè tại Florida

LAL Camp tại Fort Lauderdale và Boca Raton (học sinh 12 – 18 tuổi)

Trại hè tại Massachusett

ELC Camp tại Đại học Boston (học sinh 11 – 17 tuổi)

FLS Camp tại Fisher College (học sinh 7 – 21 tuổi)

Tamwood Camp tại Boston (học sinh 13 – 17 tuổi)

LSI Camp tại Boston (học sinh 12 – 17 tuổi)

Sprachcaffe Camp tại Boston (học sinh, sinh viên 14 – 21 tuổi)

Abbey Road Programs – Chương trình “Nhà Ngoại giao, Lãnh đạo, Quan hệ quốc tế trẻ” tại Emerson College Boston (học sinh 14 – 18 tuổi)

Trại hè tại New York

LAL Camp tại New York (học sinh 12 – 18 tuổi)

EC Camp tại Đại học LIU Brooklyn (học sinh 12 – 17 tuổi)

GEOS Languages Plus tại New York (học sinh, sinh viên 16 – 21 tuổi)

Sprachcaffe Camp tại New York (học sinh, sinh viên 14 – 21 tuổi)

YES USA Summer Camp tại Đại học Columbia (học sinh 13 – 17 tuổi)

Summer Adventures tại Rennert International (học sinh 13 – 17 tuổi)

Brooklyn School of Languages tại New York (học sinh 13 – 17 tuổi)

ELS Summer Camp tại The Juilliard School – Nhạc viện Biểu Diễn Nghệ Thuật (học sinh, sinh viên 16 tuổi trở lên)

ELS English Camp tại Lawrenceville School (học sinh 12 – 18 tuổi)

Để lại bình luận nhé