Nhận Kết Quả Tuyển Sinh

Kết quả được chấp thuận:

  • Ký tên vào thư chấp nhận học.
  • Nộp học phí hoặc tiền cọc học phí theo hóa đơn của trường.
  • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin thị thực du học (student visa).

Kết quả bị từ chối:

  • Cần tư vấn chọn trường khác phù hợp hơn.
  • Cần xem xét chọn chương trình khác nếu có thể.
  • Nộp phí tuyển sinh vào trường mới (nếu có).
Để lại bình luận nhé