NỘP ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Hồ sơ nộp đơn xin thư nhập học gồm:

– Bản sao hộ chiếu.

– Kết quả học tập 2 năm gần nhất.

– Kết quả điểm thi tiếng Anh quốc tế.

– Bài luận văn (đối với chương trình thạc sĩ, tiến sĩ).

– Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm, trưởng khoa hoặc của đồng nghiệp, thủ trưởng

của cơ quan nơi làm việc (đối với chương trình thạc sĩ, tiến sĩ).

– Những thành tích, giải thưởng cấp thành phố, quốc gia, quốc tế (nếu có, đối với người có

nguyện vọng xin học bổng).

Để lại bình luận nhé