IB – Tú Tài Quốc Tế

  • IB – Tú Tài Quốc Tế

Chương trình Tú Tài Quốc Tế bao gồm sáu môn học. Học sinh cần phải chọn một môn trong những lĩnh vực sau đây: Ngôn ngữ đầu tiên (ngôn ngữ mà học sinh đã có sẵn năng lực về mặt học thuật), ngôn ngữ thứ hai, Nhân văn, Khoa học, và Toán học. Môn học cuối cùng có thể thuộc về lĩnh vực Nghệ thuật, hoặc học sinh có thể chọn thêm một môn học khác trong những lĩnh vực kể trên. Ngoài ra, học sinh sẽ phải chọn ba môn học ở cấp độ cao hơn – Higher Level (những môn học lý tưởng liên quan đến sở thích cá nhân và nghề nghiệp tương lai của bạn) để được học những kiến thức chuyên sâu.

Chương trình IB còn bao gồm những môn học và hoạt động bắt buộc, trong đó có Theory of Knowledge (TOK), một bài luận mở rộng – Extended Essay (EE) và CAS (viết tắt của Creativity, Action và Service) nhằm thúc đẩy học sinh tham gia những hoạt động ngoại khóa.

Điểm IB được chấm từ 1 đến 7 cho mỗi môn học. Kết hợp với bài luận EE và TOK, học sinh còn có thể nhận được thêm tối đa 3 điểm thưởng, vậy nên tổng điểm cao nhất học sinh có thể đạt được là 45. Bằng tốt nghiệp sẽ được trao cho học sinh với tối thiểu là 24 điểm, kèm theo một số điều kiện khác học sinh cần phải đáp ứng.

Để lại bình luận nhé