Email: info@duhoc.net | Hotline: 1800 585800

CÁC GÓI DỊCH VỤ DU HỌC

Du học cao cấp
Ngân sách Du học
$55.000 – $65.000
/ 1 năm học

 • Điểm đến Du học: bạn có thể chọn Du học ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới (ví dụ như Mỹ, Canada, Anh Quốc).
 • Loại trường: công lập hoặc tư thục chất lượng cao, xếp hạng đứng đầu thành phố, khu vực tỉnh bang và thế giới.
 • Chương trình Du học: Trung học, Đại học, Thạc sĩ nghiên cứu, Tiến sĩ.
 • Chi phí có thể bao gồm: học phí, ăn ở, bảo hiểm, cơ sở vật chất, ngoại khóa, thi học kỳ, phương tiện đi lại và giám hộ (nếu học sinh dưới 18 tuổi).

Du học tiêu chuẩn
Ngân sách Du học
$40.000 – $50.000
/ 1 năm học

 • Điểm đến Du học: bạn có thể chọn Du học ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới (ví dụ như Mỹ, Canada, Anh Quốc, Úc, New Zealand, Tây ).
 • Loại trường: công lập hoặc tư thục chất lượng, xếp hạng đứng đầu thành phố và khu vực tỉnh bang.
 • Chương trình Du học: Tiểu học, Trung học, Đại học, Thạc sĩ
 • Chi phí có thể bao gồm: học phí, ăn ở, bảo hiểm, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và giám hộ (nếu học sinh dưới 18 tuổi).

Du học tiết kiệm
Ngân sách Du học
$18.000 – $24.000
/ 1 năm học

 • Điểm đến Du học: bạn có thể chọn Du học ở những thành phố nhỏ trên thế giới (ví dụ như Mỹ, Canada, Anh Quốc, Úc, New Zealand, Tây Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia).
 • Loại trường: công lập chất lượng, uy tín trong thành phố và khu vực.
 • Chương trình Du học: Tiểu học, Trung học, Cao đẳng nghề, Cao đẳng cộng đồng, Đại học tổng hợp).
 • Chi phí có thể bao gồm: học phí, ăn ở, bảo hiểm, cơ sở vật chất và giám hộ (nếu học sinh dưới 18 tuổi).

Du học ngắn hạn
Ngân sách Du học
$5.000 – $7.000
/ 10 tuần học

 • Các khóa học: nâng cao cấp độ ngôn ngữ (ví dụ: chứng chỉ tiếng Anh), nâng cao chuyên ngành (ví dụ: chứng chỉ sư phạm, quản lý nhà hàng – khách sạn), bồi dưỡng kỹ năng nghề (ví dụ: chứng chỉ nghề bếp, cắm hoa, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi).
 • Chi phí bao gồm: học phí, ăn ở, bảo hiểm y tế, phương tiện đi lại, đón rước sân bay.
Close Menu
1800 585800