GCSE – Trung Học Cơ Sở

GCSE – Trung Học Cơ Sở

GCSE (General Certificate of Secondary Education) là chương trình trung học cơ sở 2 năm được thiết kế dành cho học sinh lứa tuổi 14-15. Kiến thức của chương trình GCSE được xem tương đương với lớp 10 THPT ở Việt Nam. Học sinh hoàn tất lớp 9 tại Việt Nam có thể nộp đơn nhập học cho chương trình này.

Theo chương trình học Quốc gia (National Curriculum) của Anh học sinh phải học phần lớn các môn học như nhau, dù là học tại trường công hay trường tư. Thông thường, học sinh phải học khoảng 8 môn học GCSE – trong đó, có 1 số môn bắt buộc và 1 số môn lựa chọn. Cấu trúc chương trình thường có 3 môn bắt buộc là tiếng Anh, Toán và Khoa học, cùng 1 số môn phụ do học sinh tùy chọn như Tin học, Ngoại ngữ phụ, Địa Lý, Hóa học,… Ngoài các bài kiểm tra thường xuyên, học sinh sẽ phải vượt qua bài thi vấn đáp và viết luận vào cuối khóa. Điểm cao nhất là A* và thấp nhất là G.

Các ban trong chương trình Gcse là gì?

Chương trình GCSE có các môn học đa dạng dành cho bạn lựa chọn: 40 môn học theo các phân ban

Ban nhân văn: Anh văn và Lịch sử, Địa lý

Ban khoa học: Hóa – Lý

Ban Khoa học xã hội: Y tế, xã hội học, kinh tế

Ban Công nghệ: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật

Ban sáng tạo: Âm nhạc – Nghệ thuật

Ban Ngôn ngữ: Hiện đại và Cổ như: Latin, Urdu

Cạnh đó, còn có các môn học hướng nghiệp GCSE hay còn gọi GCSE ứng dụng được giảng dạy dựa vào thực hành là chủ yếu bao gồm: Kinh doanh, Xây dựng, thiết kế, chăm sóc sức khỏe và xã hội, ICT, Du lịch và Giải trí, khoa học,kỹ thuật, sản xuất.

Thang điểm và thời gian học của chương trình Gcse

Thang điểm phân loại, xếp hạng GCSE được xây dựng từ A* (A sao – mức cao nhất) tới G (mức thấp nhất). Một số môn học được Chứng nhận kép (Double Awards) và tương đương với 2 môn GCSE (do thời lượng học nhiều).

Thời gian học GCSE/ IGCSE: thông thường 02 năm (học 12 môn học)

Trường cung cấp chương trình đào tạo:

– IGCSE (GCSE Quốc tế), là chương trình học bậc phổ thông thiết kế cho sinh viên quốc tế và có chất lượng hoàn toàn tương đương với chương trình GCSE thông thường.

– BTEC First Diploma (Dành cho độ tuổi từ 14 – 16): chương trình cung cấp theo 14 lĩnh vực nghề nghiệp và học trong 2 năm.

Thời gian học GCSE/ IGCSE: thông thường 02 năm (học 12 môn học)

Để lại bình luận nhé