Bài viết chuyên sâu Bài viết chuyên sâu Du Học Net - Địa chỉ tư vấn du học đáng tin cậy
Quốc gia
Ngành
Cấp học
{{gg.ten_khoa_hoc}}
{{gg.quocgia}}
{{gg.quocgia}}
Quốc gia
{{gg.quocgia}}
Các tiện ích
Các tiện ích chúng tôi hỗ trợ miễn phí
Tìm học bổng
Nhập thông tin dưới đây để tìm học bổng cho bạn
Các điểm đến
Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu
Các ngành học
Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu
Mỹ
Du học Mỹ
account_balance 700 trường
currency_exchange 250 Học bổng
Tất cả thông tin
star
Canada
Du học Canada
account_balance 700 trường
currency_exchange 250 Học bổng
Tất cả thông tin c
star
Canada
Du học Canada
account_balance 700 trường
currency_exchange 250 Học bổng
Tất cả thông tin
star
Úc
Du học Úc
account_balance 700 trường
currency_exchange 250 Học bổng
Tất cả thông tin
star
Singapo
Du học Singapo
account_balance 700 trường
currency_exchange 250 Học bổng
Tất cả thông tin
star
Anh
Du học Anh
account_balance 700 trường
currency_exchange 250 Học bổng
Tất cả thông tin
star
Các ngành học
Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu Danh sách các trường hàng dầu
chevron_left

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on USA
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like

Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people's hats off – then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

location_on Toronto, Canada
visibility 30k lượt xem           favorite 17k like
chevron_right
Thông tin liên hệ
Hãy đăng ký thành viên ( miễn phí ), để nhận được các ưu đãi tốt nhất từ phía chúng mình.
Bạn đã đọc và đồng ý với các chính sách của trang web ( DuHoc.Net cam kết bảo vệ thông tin người dùng). Nội dung.